Genel

Tıbbi Terminoloji 2013-2014-2015 Yılı Çıkmış Final Soruları

Terminoloji ya da Türkçe olarak Terimbilim, genel anlamda terimler ve onların kullanımıyla ilgili bir bilim dalıdır ki, bu terimler araştırmaya dayalı özellikli (spesifik) metinlerde geçen (basit) sözcükler veya birleşik sözcükler şeklindedir.

Terimbilim, Terminus (çoğul: Termini) öğretisidir. Artık konuşma dilimize yerleşmiş olan Termini’lerin kavramsallığında anlam yüklülüğüyle metinlerdeki hâllerinin incelendiği, çözümlenmesi ve araştırılması, doğru kullanım için kurallar getirilmesi ile uğraşır ve dilin fiktif didaktiğini belirler.

Bu anlamda bildiğimiz klasik sözlükler, Glossar (sözlük listesi), Thesaurus (anlam dizinleri) terimbilimin kullanım alanındadır. Dolayısıyla terimbilimin her zaman yoklanabilecek ve kendisine başvurulabilecek kontrollü bir sözcük dağarcığı vardır.

Kavramların listelenmesi veya sınıflandırılması terimbilimde genelde alfabetik biçimde ilgi alanı, temas ettiği uzmanlık dalı (örneğin biyoloji, kimya, matematik, fizik vs.) kullanım sıklığı vb. gibi bir takım spesifik özellikler ve yönlendirmeler taşır.

Terminoloji; her zaman ve her yerde özel bir bilginin, oluşturulmas, iletilmesi, kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması, değiştirilmesi veya tekrar kullanımı ile oluşturulan özel kelimeler bilimidir. Belirli bir alanda çalışan insanların kendi konularında yaptıkları işlemler, yazışmalar, bilgilendirmeler, kayıtlarlarda kullandıkları sözcüklerin incelendiği  bilim alanıdır. Terminolojide son 60 yılda düşünce, bilgi ve iletişim ünitelerinin yapılandırılması teorileri geliştirilmiştir.

Tıbbi Terminoloji 2013-2014-2015 Yılı Çıkmış Final Soruları >>> Tıkla

Yorum Yapın!

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu web sitesi herhangi bir resmi kurumu temsil etmez. Sitedeki veriler bilgi verme amaçlıdır. Lütfen sorularınız için bizimle iletişime geçiniz

Copyright © 2016 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Platformu

To Top