Önlisans

İşletme Yönetimi

Programın Seviyesi

Önlisans

Programın Süresi

2 yıl

Programın Amacı

Profesyonel iş ortamının gerektirdiği niteliklere sahip, günün hızla değişen şartlarına uyum sağlayabilecek Kamu ve Özel sektöre yönetici ve eleman yetiştirmek yetiştirmektir. İşletme programı, çağdaş bilgi ve tekniklere sahip, gerek ulusal gerekse uluslararası iş hayatına çözümler üretebilecek, devlet ve özel kurumların daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak eğitimli elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Gelişen ve değişen uygulamalara uyum sağlamanın yanında yaratıcı öneri ve çözümler bulabilen dolayısıyla ülkenin kalkınmasına katma değer sağlayan işletmeciler kazandırmaktır.

Programın Kazanımları

İşletme önlisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, işletme ve onun fonksiyonları (üretim, yönetim, pazarlama ve finansman vb.), işletme yönetimi ve idaresi konularında yeterlilik kazanacaktır.

Programın İstihdam Alanları

Öğrenciler, temel işletmecilik yanında insan kaynakları yönetimi, üretim-pazarlama ve sayısal yöntemler alanlarında yoğunlaşabilmektedirler. Bölüm mezunları, özel sektör kuruluşlarının birçok bölümünde ara kademe yönetici, meslek elemanı olarak çalışma imkânına sahiptirler. Sermaye Piyasası Kurulu’nda, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda, aracı kurumlarda, bankalarda, Devlet Planlama Teşkilatında, tüm işletmelerin pazarlama, insan kaynakları departmanlarında çalışabilecekler. Bağımsız iş kurabilme nitelikleri kazanan bölüm mezunlarının serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak da çalışmaları mümkündür. Aynı zamanda ticaretle uğraşan, esnaf, tüccar ve sanayiciler, profesyonel hizmet sunucuları işletmelerini yönetme konusunda gerekli eğitime sahip olacaktır.

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

 • Bankacılık,
 • Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi
 • Bankacılık ve Finans,
 • Sigortacılık,
 • Bankacılık ve Finansman,
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi,
 • Bankacılık ve Sigortacılık,
 • Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
 • Ekonomi ve Finansman
 • Uluslararası Finans,
 • Girişimcilik
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • İşletme,
 • Uluslararası İşletme,
 • İşletme Bilgi Yönetimi,
 • Uluslararası İşletmecilik,
 • İşletme Enformatiği,
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret,
 • İşletme-Ekonomi,
 • Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
 • Lojistik Yönetimi,
 • Uluslararası Ticaret,
 • Muhasebe ve Finans Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret ve Finans,
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman,
 • Muhasebe ve Denetim
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik,
 • Sağlık Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik,
 • Sermaye Piyasası,
 • Uluslararası Ticaret ve Pazarlama,
 • Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme,
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

Programın Öğrenim Giderleri

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler.Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.

Programa Yerleştirilme Şartları

Programa yerleştirilme işlemleri öğrencilerin YGS puanları esas alınarak merkezi yerleştirilme yolu ile ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Programa Öğrenci Kabul Şartları

Programı tercih edecek öğrenci adaylarının Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’ndaki YGS puan türlerinin en az birinden 140.000 veya üzeri puan almış olmaları gerekmektedir. Geçmiş dönem puan türleri geçerli değildir.

Programın ÖSYM Tercih Kodu

101451803

İkinci Üniversite Kabul Koşulları

Yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen koşullarda Fakültemize İkinci Üniversite kapsamında öğrenci yerleştirme işlemi yapılmaktadır. Bu kapsamda herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenimlerine devam eden ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler Fakültemize kayıt yaptırabilirler.

İkinci Üniversite ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Programa Sınavsız Geçiş Yapılabilen Ortaöğretim Programları

Programa aşağıda yer alan ortaöğretim programlarından mezun olan öğrenciler Sınavsız Geçiş Uygulaması kapsamında ÖSYM tarafından yerleştirilebilirler. (YGS müracaatında Sınavsız Geçiş Uygulamasından yararlanmak için müracaat eden öğrenciler için geçerlidir.)

 • Büro Yönetimi
 • Hukuk Sekreterliği
 • Mahalli İdareler
 • Tıp Sekreterliği
 • Ticaret Sekreterliği
 • Yönetici Sekreterliği
 • Muhasebe/Muhasebe ve Finansman
 • Bilgisayarlı Muhasebe,
 • Dış Ticaret Ofis Hizmetleri
 • Finans ve Borsa Hizmetleri
 • Kooperatifçilik
 • Maliye
 • Pazarlama ve Perakende,
 • Emlak Komisyonculuğu
 • Gıda Satış Elemanlığı
 • Satış Elemanlığı
 • Sigortacılık
 • Ticaret/A-Grubu (Ticaret Lisesi)
 • Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı- İşletmecilik (Demiryolu) Dalı
 • Spor (Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri)
 • Spor Tesisi İşletmeciliği
 • Ulaştırma Hizmetleri.
 • Lojistik

Programın Müfredatı

Program müfredatına dair bilgi aşağıda yer almaktadır.

Programda Derslerin Yürütülmesi

Dersler, Fakültemiz tarafından hazırlanan etkileşimli materyaller kullanılarak, internet üzerinden yürütülecektir. Öğrencilere basılı materyal (kitap vb.) dağıtımı yapılmayacaktır.

Programda Muafiyet

Muafiyet uygulaması; daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrencilerin ortak zorunlu derslerini kapsamaktadır. Bu kapsam dışında kalan derslerle ilgili muafiyet uygulaması yapılmamaktadır.

Programda Sınavlar

Fakültemiz ara (vize) sınavları online (çevrimiçi) olarak LMS (Öğrenim Yönetim Sistemi) üzerinden yapılmaktadır. Final ve bütünleme sınavları ise öğrenci yoğunluğuna bağlı olarak öğrencilerin tercihleri ve özel durumları göz önünde bulundurularak belirlenen sınav merkezlerinde hafta sonlarında ve yüz yüze oturumlar şeklinde gerçekleştirilmektedir. Sınavlara ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

Programda Uygulama (Staj)

Programda uygulama (staj) etkinliği bulunmamaktadır.

isletmeyonetimi

Yorum Yapın!

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu web sitesi herhangi bir resmi kurumu temsil etmez. Sitedeki veriler bilgi verme amaçlıdır. Lütfen sorularınız için bizimle iletişime geçiniz

Copyright © 2016 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Platformu

To Top