Önlisans

İş Sağlığı ve Güvenliği

Programın Seviyesi

Önlisans

Programın Süresi

2 yıl

Programın Amacı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği süreci uyum yasaları çerçevesinde yayınladığı “İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile işyerlerinde iş güvenliğinden sorumlu mühendis ve teknik elemanların istihdamını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle, programda endüstri kuruluşlarının zaruri ihtiyacı olan ve işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetenekte “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği teknikeri” yetiştirmek amaçlanmıştır. Program aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilen, yorumlayan ve mesleki etik kurallara uygun davranan, iş güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm tedbirleri alabilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda çalıştığı kurumun risk analizini yapabilen, bunlar doğrultusunda gerekli tedbirleri alabilen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı olan ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmektir.

Programın Kazanımları

İş Sağlığı ve Güvenliği  Önlisans Programı mezunları işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alarak, iş ve işçi güvenliğini koruyacak düzeyde bilgi ve yeterliliğe sahip olacaklardır. Bunun yanında program mezunları şu konular hakkında yeterlilik kazanacaklardır:

 • İş güvenliği ve işçi sağlığı alanındaki gelişmeleri takip edebilmek için bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma
 • İş güvenliği alanında, ahlaki ve mesleki etik değerleri kazanma
 • İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili bilgi kaynaklarını kullanma
 • İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olma
 • İlk yardım ve iş hijyeni konularında yeterli bilgiye sahip olma
 • Meslek hastalıkları ve çözüm yöntemleri konusunda güncel bilgiye sahip olma
 • İş güvenliği ekipmanlarını tanıma ve kullanma
 • İşe bağlı olarak oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için gereken temel önlemleri alma
 • İş kazalarına karşı alınan önlemlerin yeterliliğini sahada inceleyerek değerlendirme
 • Acil durumlarda ilk yardım müdahalesi yapma
 • İş güvenliği alanı ile ilgili, İş Güvenliği teknikerleri, uzmanları, sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşları içerisinde aktif şekilde yer alma
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükte olan mevzuatı izleme
 • Bir kurumda iş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama
 • Yapılan işe uygun olarak İş Güvenliği ekipmanlarının kullanımı hakkında çalışanları bilgilendirmektir.

Programın İstihdam Alanları

Bu programdan mezun olacak öğrenciler kamu, özel sektörde yer alan tüm kurum ve kuruluşlarda “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” olarak istihdam edilme imkânı bulacaklardır. Güncel mevzuat hükümlerine göre İş Sağlığı ve Güvenliği teknikerlerinin sertifika eğitimi sonrası Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında başarılı olmaları durumunda “C Sınıfı iş güvenliği uzmanı” unvanını alabilmeleri mümkün olacaktır.

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • İşletme
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Sağlık Yönetimi
 • Sosyal Hizmet

Programın Öğrenim Giderleri

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler.Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.

Programa Yerleştirilme Şartları

Programa yerleştirilme işlemleri öğrencilerin YGS puanları esas alınarak merkezi yerleştirilme yolu ile ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Programa Öğrenci Kabul Şartları

Programı tercih edecek öğrenci adaylarının Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’ndaki YGS puan türlerinin en az birinden 140.000 veya üzeri puan almış olmaları gerekmektedir. Geçmiş dönem puan türleri geçerli değildir.

Programın ÖSYM Tercih Kodu

101451866

İkinci Üniversite Kabul Koşulları

Yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen koşullarda Fakültemize İkinci Üniversite kapsamında öğrenci yerleştirme işlemi yapılmaktadır. Bu kapsamda herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenimlerine devam eden ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler Fakültemize kayıt yaptırabilirler.

Programa Sınavsız Geçiş Yapılabilen Ortaöğretim Programları

Programa aşağıda yer alan ortaöğretim programlarından mezun olan öğrenciler Sınavsız Geçiş Uygulaması kapsamında ÖSYM tarafından yerleştirilebilirler. (YGS müracaatında Sınavsız Geçiş Uygulamasından yararlanmak için müracaat eden öğrenciler için geçerlidir.)

Elektrik – Elektronik Teknolojisi
Beton – Çimento ve Zemin Teknolojisi
Kimya Labaratuvarı
Bobinaj
Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama
Kimya Proses
Büro Makineleri Teknik Servisi
Çatı Sistemleri
Lastik Üretimi
Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü
Çelik Yapı Teknik Ressamlığı
Petrol – Petrokimya
Elektirkli Ev Aletleri Teknik Servisi
Harita ve Kadastro
Petrol – Rafineri
Elektromanyetik Taşıyıcılar Bakım Onarım
İç Mekan Teknik Ressamlığı
Proses
Endüstriyel Bakım Onarım
Mimari Yapı Teknik Ressamlığı
Sınai Boya / Sanayi Boyacılığı ve Uugulama Tekniği
Görüntü ve Ses Sistemleri
PVC Doğrama ve İmalat Montajcılığı
Makine Teknolojisi
Güvenlik Sistemleri
Restorasyon
Bilgisayar Destekli Endustriyel Modelleme
Haberleşme Sistemleri
Statik Yapı Teknik Ressamlığı
Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı
Otomasyon Sistemleri
Yapı Dekorasyonculuğu
Bilgisayarlı Makine İmalatçılığı
Otomatik Kumanda
Yapı Duvarcılığı
Endüstriyel Kalıp
Yüksek Gerilim Sistemleri
Yapı İç Mekan Dekarosyonu
Makine Bakım Onarım
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Yapı Yalıtımcılığı
Makine Model / Makine Ressamlığı
Engelli Bakımı
Yapı Yalıtımı
Mermer İşleme
Hasta Bakımı
Yapı Yüzey Kaplama
Motorlu Araçlar Teknolojisi
Yaşlı Bakımı
Yapı Yüzey Kaplamacılığı
İş Makineleri
İnşaat Teknolojisi
Yapı Zemin ve Beton Labaratuvarcılığı
Otomativ Boya
Ahşap Doğrama ve Kaplamacılığı
Kimya Teknolojisi
Otomativ Elektromekanik
Ahşap Yapı Sistemleri
Boya Üretimi ve Uygulama
Otomativ Gövde
Betonarme Demir Kalıpçılık ve Çatıcılık
Deri İşleme
Tarım Makineleri
Betonarme Yapı Sistemleri
Kimya
Acil Sağlık Hizmetleri Alanı-Acil Tıp Teknisyenliği Dalı

Programın Müfredatı

Program müfredatına dair bilgi aşağıda yer almaktadır.

Programda Derslerin Yürütülmesi

Dersler, Fakültemiz tarafından hazırlanan etkileşimli materyaller kullanılarak, internet üzerinden yürütülecektir. Öğrencilere basılı materyal (kitap vb.) dağıtımı yapılmayacaktır.

Programda Muafiyet

Muafiyet uygulaması; daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrencilerin ortak zorunlu derslerini kapsamaktadır. Bu kapsam dışında kalan derslerle ilgili muafiyet uygulaması yapılmamaktadır.

Programda Sınavlar

Fakültemiz ara (vize) sınavları online (çevrimiçi) olarak LMS (Öğrenim Yönetim Sistemi) üzerinden yapılmaktadır. Final ve bütünleme sınavları ise öğrenci yoğunluğuna bağlı olarak öğrencilerin tercihleri ve özel durumları göz önünde bulundurularak belirlenen sınav merkezlerinde hafta sonlarında ve yüz yüze oturumlar şeklinde gerçekleştirilmektedir. Sınavlara ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

Programda Uygulama (Staj)

Programda uygulama (staj) etkinliği bulunmamaktadır.

iş sağlığı ve güvenliği dersleri

Yorum Yapın!

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu web sitesi herhangi bir resmi kurumu temsil etmez. Sitedeki veriler bilgi verme amaçlıdır. Lütfen sorularınız için bizimle iletişime geçiniz

Copyright © 2016 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Platformu

To Top