Önlisans

Dış Ticaret

Programın Seviyesi

Önlisans

Programın Süresi

2 yıl

Programın Amacı

Programın amacı; Ulusal ekonomide önemli yer tutan dış ticaret alanında teorik ve pratik bilgilerle donatılmış kalifiye ve uzmanlaşmış, girişimci meslek elemanı yetiştirmektir. Bu bağlamda ülkemizin dünya ekonomisinden daha fazla pay alması ve cumhuriyetimizin 100.yılında hedeflediği ekonomik performansa daha kolay ulaşabilmesi adına gerekli olan beşeri altyapının güçlendirilmesi sağlanmak istenmektedir.

Programın Kazanımları

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, günümüz ekonomisinin gerektirdiği teorik ve uygulamalı bilgi donanımı kazanacak, sektörel beklentilere uygun mesleki beceriye sahip olacak ve önlisans seviyesinde bilgi edineceklerdir.

Programın İstihdam Alanları

Bu programdan mezun olacak öğrenciler önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin kazanmış oldukları genel haklara sahip olacaklar, onlar gibi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilme imkânı bulacaklardır. Özellikle bu alandan mezun öğrencilerin en büyük istihdam alanları programın özelliğinden dolayı ağırlıklı olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine müsteşarlığı ve İhracatçı birlikleri, Gümrük Müdürlükleri ve Kambiyo işlemi yapan tüm kamu ve özel kurumlar olacaktır.

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

 • Bankacılık
 • Uluslararası Finans
 • Bankacılık ve Finans
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • Bankacılık ve Finansman
 • Uluslararası İşletme
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Ekonomi
 • Uluslararası Lojistik
 • Ekonomi ve Finans
 • Uluslararası Lojistik Yönetimi
 • İktisat
 • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
 • İşletme
 • Ulaştırma ve Lojistik
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
 • İşletme Enformatiği
 • Uluslararası Ticaret
 • İşletme-Ekonomi
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • Lojistik Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Sermaye Piyasası
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret ve Pazarlama

Programın Öğrenim Giderleri

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler.Öğrenim Gideri ile  ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.

Programa Yerleştirilme Şartları

Programa yerleştirilme işlemleri öğrencilerin YGS puanları esas alınarak merkezi yerleştirilme yolu ile ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Programa Öğrenci Kabul Şartları Programı tercih edecek öğrenci adaylarının Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’ndaki YGS puan türlerinin en az birinden 140.000 veya üzeri puan almış olmaları gerekmektedir. Geçmiş dönem puan türleri geçerli değildir.

Programın ÖSYM Tercih Kodu

101451742

İkinci Üniversite Kabul Koşulları

Yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen koşullarda Fakültemize İkinci Üniversite kapsamında öğrenci yerleştirme işlemi yapılmaktadır. Bu kapsamda herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenimlerine devam eden ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler Fakültemize kayıt yaptırabilirler.

İkinci Üniversite ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Programa Sınavsız Geçiş Yapılabilen Ortaöğretim Programları

Programa aşağıda yer alan ortaöğretim programlarından mezun olan öğrenciler Sınavsız Geçiş Uygulaması kapsamında ÖSYM tarafından yerleştirilebilirler. (YGS müracaatında Sınavsız Geçiş Uygulamasından yararlanmak için müracaat eden öğrenciler için geçerlidir.)

 • Muhasebe/Muhasebe ve Finansman
 • Bilgisayarlı Muhasebe,
 • Dış Ticaret Ofis Hizmetleri
 • Finans ve Borsa Hizmetleri
 • Kooperatifçilik
 • Maliye
 • Pazarlama ve Perakende,
 • Emlak Komisyonculuğu
 • Gıda Satış Elemanlığı
 • Satış Elemanlığı
 • Sigortacılık
 • Ticaret/A-Grubu (Ticaret Lisesi)
 • Ulaştırma Hizmetleri.
 • Lojistik
 • Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı- İşletmecilik (Demiryolu) Dalı
 • Spor (Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri)
 • Spor Tesisi İşletmeciliği

Programın Müfredatı

Program müfredatına ulaşmak için tıklayınız.

Programda Derslerin Yürütülmesi

Dersler, Fakültemiz tarafından hazırlanan etkileşimli materyaller kullanılarak, internet üzerinden yürütülecektir. Öğrencilere basılı materyal (kitap vb.) dağıtımı yapılmayacaktır.

Programda Muafiyet

Muafiyet uygulaması; daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrencilerin ortak zorunlu derslerini kapsamaktadır. Bu kapsam dışında kalan derslerle ilgili muafiyet uygulaması yapılmamaktadır.

Programda Sınavlar

Fakültemiz ara (vize) sınavları online (çevrimiçi) olarak LMS (Öğrenim Yönetim Sistemi) üzerinden yapılmaktadır. Final ve bütünleme sınavları ise öğrenci yoğunluğuna bağlı olarak öğrencilerin tercihleri ve özel durumları göz önünde bulundurularak belirlenen sınav merkezlerinde hafta sonlarında ve yüz yüze oturumlar şeklinde gerçekleştirilmektedir. Sınavlara ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

Programda Uygulama (Staj)

Programda uygulama (staj) etkinliği bulunmamaktadır.

disticaret

Yorum Yapın!

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu web sitesi herhangi bir resmi kurumu temsil etmez. Sitedeki veriler bilgi verme amaçlıdır. Lütfen sorularınız için bizimle iletişime geçiniz

Copyright © 2016 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Platformu

To Top