Önlisans

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Programın Seviyesi

Önlisans

Programın Süresi

2 yıl

Programın Amacı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı’nın temel hedefi, profesyonel iş ortamının gerektirdiği niteliklere sahip, günün hızla değişen şartlarına uyum sağlayabilecek, kamu ve özel sektör yöneticilerinin ihtiyaç duyacağı genel yönetim destek hizmetlerini yerine getirecek ve yönetim bürosunu idare edecek sekreter ve yönetici asistanı yetiştirmektir. Bu program değişen koşullara paralel olarak ihtiyaç duyulan; nitelikli, insanlarla başarılı ilişkiler kurabilen, enformasyon çağının sunduğu olanakların farkında olan, pratik sorun çözüm, öneri ve yöntemleri geliştirebilen, doğrudan emir almadan da sorumluluk alabilen, işletmeyi ve yönetimi temsil yeteneği olan, yeniliklere-gelişime ve dönüşüme açık, üretim süreçleri ile tüketim süreçlerini ilişkilendirebilen, uygulama sürecinde karşılaştığı zorlukları entelektüel birikimiyle aşabilen, özgün fikirler geliştirebilen bireylerin çalışma hayatına dahil olması yönünde eğitsel hizmetler sunmayı amaçlamaktadır.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı, çağdaş bilgi ve tekniklere sahip, gerek ulusal gerekse uluslararası iş hayatına çözümler üretebilecek, devlet ve özel kurumların daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak eğitimli elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Gelişen ve değişen uygulamalara uyum sağlamanın yanında yaratıcı öneri ve çözümler bulabilen dolayısıyla ülkenin kalkınmasına katma değer sağlayan yönetici asistanları kazandırmaktır.

Programın Kazanımları

Programdan mezun olabilmek için gerekli şartları yerine getiren öğrencilere, “Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Diploması” verilecektir.
Programdan mezun olan öğrenciler Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı önlisans seviyesinde gerekli olan tüm temel bilgilere sahip “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Meslek Elemanı” unvanına sahip olarak mezun olacaklardır

Programın İstihdam Alanları

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı, ülkemizde hızla gelişmekte olan çok sayıda sektörün ihtiyaç duyduğu işgücünü kazandırmayı hedeflemektedir. İki yıllık önlisans programını başarı ile tamamlayarak mezun olanlar, görev yaptıkları alanda kaliteli hizmet sunabilecek, sektörün gereksinim duyduğu işgücü niteliklerine sahip olmaları nedeniyle de aranan personel olarak sektörde çalışma şansına sahip olacak ve görevlerinde yükselme olanakları kazanacaklardır. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektör kuruluşlarında sekreter ve yönetici asistanlığı yanında işletmelerin çeşitli departmanlarında meslek elemanları, yönetici adayı olarak çalışma imkânına sahiptir olacaktır. Dolayısıyla bu programdan mezun olacak öğrenciler, hem özel sektör hem de kamu kurum ve kuruluşları tarafından istihdam edilebilirler. Bununla birlikte önlisans programından mezun olmak kamu personel rejiminde ve memuriyet müktesebatı açısından ilerleme sağlamaktadır.

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

  • Halkla İlişkiler
  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • İşletme Bilgi Yönetimi
  • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
  • Sağlık Yönetimi
  • Yönetim Bilişim Sistemleri
  • Programın Öğrenim Giderleri

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler.Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.
Programın Diploma Bilgisi Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.

Programa Yerleştirilme Şartları

Programa yerleştirilme işlemleri öğrencilerin YGS puanları esas alınarak merkezi yerleştirilme yolu ile ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Programa Öğrenci Kabul Şartları

Programı tercih edecek öğrenci adaylarının Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’ndaki YGS puan türlerinin en az birinden 140.000 veya üzeri puan almış olmaları gerekmektedir. Geçmiş dönem puan türleri geçerli değildir.

Programın ÖSYM Tercih Kodu

101451893

İkinci Üniversite Kabul Koşulları

Yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen koşullarda Fakültemize İkinci Üniversite kapsamında öğrenci yerleştirme işlemi yapılmaktadır. Bu kapsamda herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenimlerine devam eden ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler Fakültemize kayıt yaptırabilirler.

İkinci Üniversite ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Programa Sınavsız Geçiş Yapılabilen Ortaöğretim Programları

Programa aşağıda yer alan ortaöğretim programlarından mezun olan öğrenciler Sınavsız Geçiş Uygulaması kapsamında ÖSYM tarafından yerleştirilebilirler. (YGS müracaatında Sınavsız Geçiş Uygulamasından yararlanmak için müracaat eden öğrenciler için geçerlidir.)

  • Saglik Hizmetleri Sekreterligi

Programın Müfredatı

Program müfredatına dair bilgi aşağıda verilmiştir.

Programda Derslerin Yürütülmesi

Dersler, Fakültemiz tarafından hazırlanan etkileşimli materyaller kullanılarak, internet üzerinden yürütülecektir. Öğrencilere basılı materyal (kitap vb.) dağıtımı yapılmayacaktır.

Programda Muafiyet

Muafiyet uygulaması; daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrencilerin ortak zorunlu derslerini kapsamaktadır. Bu kapsam dışında kalan derslerle ilgili muafiyet uygulaması yapılmamaktadır.

Programda Sınavlar

Fakültemiz ara (vize) sınavları online (çevrimiçi) olarak LMS (Öğrenim Yönetim Sistemi) üzerinden yapılmaktadır. Final ve bütünleme sınavları ise öğrenci yoğunluğuna bağlı olarak öğrencilerin tercihleri ve özel durumları göz önünde bulundurularak belirlenen sınav merkezlerinde hafta sonlarında ve yüz yüze oturumlar şeklinde gerçekleştirilmektedir. Sınavlara ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

Programda Uygulama (Staj)

Programda uygulama (staj) etkinliği bulunmamaktadır.

buro yönetimi dersleri

Yorum Yapın!

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu web sitesi herhangi bir resmi kurumu temsil etmez. Sitedeki veriler bilgi verme amaçlıdır. Lütfen sorularınız için bizimle iletişime geçiniz

Copyright © 2016 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Platformu

To Top