Genel

2015-2016 Öğretim Yılı Katkı Payı ve Materyal Ücretleri

Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri ilgili Duyuru

Bakanlar kurulu tarafından kabul edilip, 25 Ağustos 2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” kapsamında olmak üzere;

1- Kararın 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan “Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına kayıt yaptırılması” hükmüne bağlı olarak

  • Üniversitemiz bünyesinde yer alan programlara kayıt yaptıran öğrencilerden, halen başka bir yükseköğretim programına kayıtlı olanlardan katkı payı alınacak,
  • Başka bir yükseköğretim programından mezun olanlardan katkı payı alınmayacaktır.

2- Kararın 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “belirtilen süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden ekli cetvellerde belirtilen tutarlar kadar katkı payı ve öğrenim ücreti alınır.” hükmüne bağlı olarak normal öğrenim süresinde mezun olamayan öğrencilerden katkı payı alınacaktır.

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.08.2015 tarih ve 48186 sayılı yazısında belirtilen Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerden katkı payı alınacaktır.

6- Yabancı uyruklu öğrenci statüsü kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerden Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tutar kadar öğrenim ücreti alınacaktır.

4- Üniversitemiz bünyesinde yer alan programlara Dikey Geçiş Sınav (DGS) sonuçlarına bağlı olarak ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemleri sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, önlisans mezunu oldukları, lisans programına kayıt hakkı kazandıkları, farklı seviyelerde öğrenim görecekleri hususları dikkate alınarak, bu öğrencilerden katkı payı alınmayacaktır.

5- Üniversitemiz bünyesinde yer alan örgün öğretim (gündüz) programlarına yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerden katkı payı alınmayacaktır.

7- Af kanunu kapsamında kayıt yaptıran ve 26.11.2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 sayılı Kanunla düzenlenen öğrenim süreleri ile ilgili hükümden yararlanan öğrencilerden katkı payı alınmayacaktır.

8- Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yürütülürken kapatılan Güvenlik Bilimleri Lisans Tamamlama Programı öğrencilerinden Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı ile İşletme Lisans Programına kayıtları yapılan öğrencilerin kayıtlı bulundukları programların ödeme usul ve esaslarına tabi olarak öğrenimlerini sürdürmeleri gerektiği hususu dikkate alınarak, bu öğrencilerden katkı payı alınmayacaktır.

NOT: “2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” kapsamında Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Katkı Payı ve Materyal Ücretleri.

aöf harç

Yorum Yapın!

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu web sitesi herhangi bir resmi kurumu temsil etmez. Sitedeki veriler bilgi verme amaçlıdır. Lütfen sorularınız için bizimle iletişime geçiniz

Copyright © 2016 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Platformu

To Top