Genel

2015-2016 Bahar Dönemi Bütünleme Soru ve Cevapları

Herkese Merhaba. Bu yazımızda sizlere Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Bahar Dönemi Bütünleme Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarını veriyoruz.  Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Programlarına ait derslerin yer aldığı;

CS23-1 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

  • Adalet Meslek Etiği
  • Anayasa Hukuku
  • Ceza Hukuku
  • Mali Hukuk Bilgisi
  • Medeni Hukuk II

CS23-2 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

  • Arapça II
  • Hadis Tarihi ve Usulü
  • İslam Hukukuna Giriş
  • İslam Kurumları ve Medeniyeti
  • Tefsir Tarihi ve Usulü

CS23-3 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

  • Etiketleme ve İşaretleme
  • İş Hijyeni
  • Kimyasal Maddeler ve
  • Tehlikeleri
  • Makina ve Teçhizat

CS23-4 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

  • Adli Sosyal Hizmet
  • Araştırma Yöntem ve Teknikleri II
  • Felsefe
  • Okul Sosyal Hizmeti
  • Psikiyatrik Sosyal Hizmet
  • Sosyal Antropoloji
  • Sosyal Hizmet Tarihi
  • Sosyal Hizmet Yönetimi
  • Sosyal Hizmette Bilişim Teknolojileri
  • Türkiyenin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı

CS23-5 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

  • Anayasa Hukuku
  • Dağıtım Kanalları Planlaması
  • Halkla İlişkilerde Uygulama
  • Teknikleri İletişim Hukuku İletişim Kuramları
  • İletişim Tarihi ve Sosyolojisi
  • Kişilerarası İletişim
  • Lojistik Yönetimi
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Pazarlama İlkeleri
  • Reklam Fotoğrafçılığı Sözlü İletişim ve Hitabet
  • Sponsorluk

CS23-6 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

  • Aydınlanma Felsefesi
  • Felsefe
  • Gelişim Psikolojisi
  • Gündelik Yaşam Sosyolojisi
  • İletişim Tarihi ve Sosyolojisi
  • Mantık
  • Sanat Sosyolojiisi
  • Sosyal Antropoloji
  • Türk Sosyologları

CS23-7 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

  • Anayasa Hukuku
  • Dış Ticaret Belgeleri
  • Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi
  • Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
  • Girişimcilik ve Küçük İşletmeler
  • Maliyet Muhasebesi II
  • Matematik II
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi
  • Para ve Bankacılık Pazarlama İlkeleri
  • Sermaye ve Para Piyasaları
  • Stratejik Yönetim Temel Kredi İşlemleri
  • Temel Sigortacılık ve Risk Vergi Hukuku

CS23-8 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

  • Aile Eğitimi
  • Çocuk Gelişimi II
  • Çocuk ve Drama Kaynaştırma Eğitimi
  • Öğrenme ve Öğretme
  • Teknikleri I

CS23-9 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

  • Biyoistatistik
  • Kişilerarası İletişim
  • Sağlık Hukuku
  • Stratejik Yönetim
  • Temel Sağlık Bilgisi

CS23-10 kitcöapçığına ulaşmak için tıklayınız.

  • Afet ve Acil Durum Mevzuatı
  • Afetlerde Haberleşme
  • Dosyalama ve Arşivleme Fizyopatoloji
  • Kimyasal Maddeler ve Tehlikeleri
  • Lojistik Yönetimi

CS23-11 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

  • Animasyon Tasarımı
  • Bilgisayar Donanımı
  • Büro Yönetimi
  • Dosyalama ve Arşivleme
  • Masaüstü Yayıncılık
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi
  • Pazarlama İlkeleri
  • Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları
  • Sözlü İletişim ve Hitabet
  • Temel Sağlık Bilgisi
  • Turizm Coğrafyası
  • Turizm ekonomisi
  • Veri Tabanı
  • Yönetim Sistemleri
  • Web Editörü

CS23-12 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

  • Ceza Hukuku
  • Emlak Komisyonculuğu Teknikleri
  • Girişimcilik ve Küçük İşletmeler
  • Güvenlik ve Acil Durum Prosedürleri
  • Haberleşme ve Seyrüsefer
  • Sistemleri Havacılık Kuralları
  • İnşaat Muhasebesi
  • Kişilerarası İletişim
  • Kriminoloji
  • Patlayıcı-Parlayıcı Maddeler ve Önlemleri
  • Pazarlama İlkeleri
  • Uçuş Teorisi ve Temel Uçak Bilgisi

CÖ23-1 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

  • E-Ticaret
  • Finansal Yönetim
  • İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri
  • İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet
  • Kriz Yönetimi
  • Kurumsal İletişim Yönetimi
  • Özel Eğitim II
  • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
  • Tedarik Zinciri Yönetimi Temel Bilgi Teknolojileri II Toplumla Sosyal Hizmet Tüketici Davranışları
  • Türk İslam Edebiyatı
  • Yabancı Dil II

PS23-1 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

  • Banka Muhasebesi
  • Finansal Hizmet Pazarlaması
  • Hasta ve Çalışan Güvenliği
  • Sağlık Ekonomisine Giriş
  • Sağlık Kurumları  Yönetimi II
  • Sağlık Kurumlarında Finansal
  • Yönetim
  • Sigorta Muhasebesi
  • Sigortacılık Uygulamaları
  • Uluslararası Bankacılık

PS23-2 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

  • Bireylerle Sosyal Hizmet
  • İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II
  • Rapor Yazma İlke ve Teknikleri
  • Sosyal Güvenlik Sistemi
  • Sosyal Hizmet Etiği

PS23-3 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

  • Aile Sosyolojisi
  • Çağdaş Felsefe Akımları
  • Çağdaş Psikoloji Akımları
  • Çağdaş Sosyoloji Kuramları
  • Din Sosyolojisi
  • Eğitim Sosyolojisi
  • Gelişme Sosyolojisi
  • Modern Mantık
  • Sosyoloji Tarihi

PS23-4 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

  • Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri
  • Çağrı Merkezi Yönetimi II
  • Çağrı Merkezleri İçin Temel
  • Satış Teknikleri Depolama ve Envanter Yönetimi
  • Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
  • Dış Ticaret Teşvikleri
  • Dış Ticarette Yazışma Teknikleri
  • Görsel Programlama II
  • Gümrük İşlem ve Uygulamaları
  • İçerik Yönetim Sistemi
  • İnternet Programcılığı II
  • Lojistik Maliyet Analizi
  • Nesne Tabanlı Programlama II
  • Türk vergi Sistemi

PS23-5 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

  • Çocuk Edebiyatı ve Medya
  • Çocuk Gelişimi Uygulamaları
  • Özel Eğitimde Araç Gereç Geliştirme
  • Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimi

PS23-6 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

  • Ekip Çalışması ve Liderlik
  • Görsel İletişim Tasarımı
  • Halkla İlişkilerde Strateji ve Planlama
  • İstatistik Analiz
  • Kültürlerarası İletişim
  • Marka Yönetimi
  • Medya Planlaması
  • Muhasebe Denetimi
  • Pazarlama Yönetimi
  • Reklam Kampanyaları ve Reklamcılık Uygulamaları
  • Şirketler Muhasebesi
  • Uluslararası Halkla İlişkiler

PS23-7 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

  • Arapça IV
  • Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
  • Din Sosyolojisi
  • Hadis
  • Kelama Giriş

PS23-8 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

  • Ceza Muhakemesi Hukuku
  • Cezaevi Yönetimi ve İnfaz Hukuku Bilgisi
  • İcra ve İflas Hukuku
  • Kalem Mevzuatı ve Tebligat
  • Hukuku Bilgisi

PS23-9 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

  • İş Güvenliği Mevzuatı
  • Meslek Hastalıkları
  • Risk Değerlendirmesi
  • Yanma ve Yangın

PÖ23-1 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
  • Mikro İktisat
  • Örgütsel İletişim
  • Pazarlama İletişimi
  • Sağlık Sosyolojisi
  • Sivil Toplum Örgütleri
  • Sosyal Politika
  • Tıbbi Terminoloji
  • Ticaret Hukuku
  • Türk Dili II
  • Türkiyenin Toplumsal Yapısı
  • Uluslararası İktisat
  • Yaşayan Dünya Dinleri
  • Yönetim Bilişim Sistemleri

Cevap Anahtarı Güncellenmiştir! 11.08.2016

Tüm kitapçıkların cevap anahtarına ulaşmak için tıklayınız.

Yorum Yap

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu web sitesi herhangi bir resmi kurumu temsil etmez. Sitedeki veriler bilgi verme amaçlıdır. Lütfen sorularınız için bizimle iletişime geçiniz

Copyright © 2016 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Platformu

To Top
izmir escort
trabzon escort dns sunucusu yanıt vermiyor sex hikayeleri seks hikayeleri free porn tipobet ağva escort ağva escort ağva escort akçay escort akçay escort akçay escort ayvalık escort ayvalık escort ayvalık escort çeşme escort çeşme escort çeşme escort çeşme escort mersin escort