Genel

2015-2016 Bahar Dönemi Bütünleme Soru ve Cevapları

Herkese Merhaba. Bu yazımızda sizlere Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Bahar Dönemi Bütünleme Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarını veriyoruz.  Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Programlarına ait derslerin yer aldığı;

CS23-1 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Adalet Meslek Etiği
 • Anayasa Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Mali Hukuk Bilgisi
 • Medeni Hukuk II

CS23-2 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Arapça II
 • Hadis Tarihi ve Usulü
 • İslam Hukukuna Giriş
 • İslam Kurumları ve Medeniyeti
 • Tefsir Tarihi ve Usulü

CS23-3 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Etiketleme ve İşaretleme
 • İş Hijyeni
 • Kimyasal Maddeler ve
 • Tehlikeleri
 • Makina ve Teçhizat

CS23-4 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Adli Sosyal Hizmet
 • Araştırma Yöntem ve Teknikleri II
 • Felsefe
 • Okul Sosyal Hizmeti
 • Psikiyatrik Sosyal Hizmet
 • Sosyal Antropoloji
 • Sosyal Hizmet Tarihi
 • Sosyal Hizmet Yönetimi
 • Sosyal Hizmette Bilişim Teknolojileri
 • Türkiyenin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı

CS23-5 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Anayasa Hukuku
 • Dağıtım Kanalları Planlaması
 • Halkla İlişkilerde Uygulama
 • Teknikleri İletişim Hukuku İletişim Kuramları
 • İletişim Tarihi ve Sosyolojisi
 • Kişilerarası İletişim
 • Lojistik Yönetimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Pazarlama İlkeleri
 • Reklam Fotoğrafçılığı Sözlü İletişim ve Hitabet
 • Sponsorluk

CS23-6 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Aydınlanma Felsefesi
 • Felsefe
 • Gelişim Psikolojisi
 • Gündelik Yaşam Sosyolojisi
 • İletişim Tarihi ve Sosyolojisi
 • Mantık
 • Sanat Sosyolojiisi
 • Sosyal Antropoloji
 • Türk Sosyologları

CS23-7 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Anayasa Hukuku
 • Dış Ticaret Belgeleri
 • Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi
 • Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
 • Girişimcilik ve Küçük İşletmeler
 • Maliyet Muhasebesi II
 • Matematik II
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Para ve Bankacılık Pazarlama İlkeleri
 • Sermaye ve Para Piyasaları
 • Stratejik Yönetim Temel Kredi İşlemleri
 • Temel Sigortacılık ve Risk Vergi Hukuku

CS23-8 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Aile Eğitimi
 • Çocuk Gelişimi II
 • Çocuk ve Drama Kaynaştırma Eğitimi
 • Öğrenme ve Öğretme
 • Teknikleri I

CS23-9 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Biyoistatistik
 • Kişilerarası İletişim
 • Sağlık Hukuku
 • Stratejik Yönetim
 • Temel Sağlık Bilgisi

CS23-10 kitcöapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Afet ve Acil Durum Mevzuatı
 • Afetlerde Haberleşme
 • Dosyalama ve Arşivleme Fizyopatoloji
 • Kimyasal Maddeler ve Tehlikeleri
 • Lojistik Yönetimi

CS23-11 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Animasyon Tasarımı
 • Bilgisayar Donanımı
 • Büro Yönetimi
 • Dosyalama ve Arşivleme
 • Masaüstü Yayıncılık
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Pazarlama İlkeleri
 • Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları
 • Sözlü İletişim ve Hitabet
 • Temel Sağlık Bilgisi
 • Turizm Coğrafyası
 • Turizm ekonomisi
 • Veri Tabanı
 • Yönetim Sistemleri
 • Web Editörü

CS23-12 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Ceza Hukuku
 • Emlak Komisyonculuğu Teknikleri
 • Girişimcilik ve Küçük İşletmeler
 • Güvenlik ve Acil Durum Prosedürleri
 • Haberleşme ve Seyrüsefer
 • Sistemleri Havacılık Kuralları
 • İnşaat Muhasebesi
 • Kişilerarası İletişim
 • Kriminoloji
 • Patlayıcı-Parlayıcı Maddeler ve Önlemleri
 • Pazarlama İlkeleri
 • Uçuş Teorisi ve Temel Uçak Bilgisi

CÖ23-1 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • E-Ticaret
 • Finansal Yönetim
 • İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri
 • İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet
 • Kriz Yönetimi
 • Kurumsal İletişim Yönetimi
 • Özel Eğitim II
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Temel Bilgi Teknolojileri II Toplumla Sosyal Hizmet Tüketici Davranışları
 • Türk İslam Edebiyatı
 • Yabancı Dil II

PS23-1 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Banka Muhasebesi
 • Finansal Hizmet Pazarlaması
 • Hasta ve Çalışan Güvenliği
 • Sağlık Ekonomisine Giriş
 • Sağlık Kurumları  Yönetimi II
 • Sağlık Kurumlarında Finansal
 • Yönetim
 • Sigorta Muhasebesi
 • Sigortacılık Uygulamaları
 • Uluslararası Bankacılık

PS23-2 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Bireylerle Sosyal Hizmet
 • İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II
 • Rapor Yazma İlke ve Teknikleri
 • Sosyal Güvenlik Sistemi
 • Sosyal Hizmet Etiği

PS23-3 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Aile Sosyolojisi
 • Çağdaş Felsefe Akımları
 • Çağdaş Psikoloji Akımları
 • Çağdaş Sosyoloji Kuramları
 • Din Sosyolojisi
 • Eğitim Sosyolojisi
 • Gelişme Sosyolojisi
 • Modern Mantık
 • Sosyoloji Tarihi

PS23-4 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri
 • Çağrı Merkezi Yönetimi II
 • Çağrı Merkezleri İçin Temel
 • Satış Teknikleri Depolama ve Envanter Yönetimi
 • Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
 • Dış Ticaret Teşvikleri
 • Dış Ticarette Yazışma Teknikleri
 • Görsel Programlama II
 • Gümrük İşlem ve Uygulamaları
 • İçerik Yönetim Sistemi
 • İnternet Programcılığı II
 • Lojistik Maliyet Analizi
 • Nesne Tabanlı Programlama II
 • Türk vergi Sistemi

PS23-5 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Çocuk Edebiyatı ve Medya
 • Çocuk Gelişimi Uygulamaları
 • Özel Eğitimde Araç Gereç Geliştirme
 • Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimi

PS23-6 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Ekip Çalışması ve Liderlik
 • Görsel İletişim Tasarımı
 • Halkla İlişkilerde Strateji ve Planlama
 • İstatistik Analiz
 • Kültürlerarası İletişim
 • Marka Yönetimi
 • Medya Planlaması
 • Muhasebe Denetimi
 • Pazarlama Yönetimi
 • Reklam Kampanyaları ve Reklamcılık Uygulamaları
 • Şirketler Muhasebesi
 • Uluslararası Halkla İlişkiler

PS23-7 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Arapça IV
 • Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
 • Din Sosyolojisi
 • Hadis
 • Kelama Giriş

PS23-8 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Ceza Muhakemesi Hukuku
 • Cezaevi Yönetimi ve İnfaz Hukuku Bilgisi
 • İcra ve İflas Hukuku
 • Kalem Mevzuatı ve Tebligat
 • Hukuku Bilgisi

PS23-9 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • İş Güvenliği Mevzuatı
 • Meslek Hastalıkları
 • Risk Değerlendirmesi
 • Yanma ve Yangın

PÖ23-1 kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
 • Mikro İktisat
 • Örgütsel İletişim
 • Pazarlama İletişimi
 • Sağlık Sosyolojisi
 • Sivil Toplum Örgütleri
 • Sosyal Politika
 • Tıbbi Terminoloji
 • Ticaret Hukuku
 • Türk Dili II
 • Türkiyenin Toplumsal Yapısı
 • Uluslararası İktisat
 • Yaşayan Dünya Dinleri
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

Cevap Anahtarı Güncellenmiştir! 11.08.2016

Tüm kitapçıkların cevap anahtarına ulaşmak için tıklayınız.

Yorum Yapın!

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu web sitesi herhangi bir resmi kurumu temsil etmez. Sitedeki veriler bilgi verme amaçlıdır. Lütfen sorularınız için bizimle iletişime geçiniz

Copyright © 2016 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Platformu

To Top